Ülesanne 3: Vistutamine

Vistutamine. Minu jaoks jälle midagi uut. Uus on “vistutamine” kui mõiste ning uus on “vistutamine” ka kui tegevus. Pole seniajani minu töös ja toimetustes vaja läinud.
Pean tunnistama, et väga keerulistest sõnadest ja kõikvõimalikest mõistetest haridustehnoloogia vallas ma alati aru ei saa. Sellele aitab kaasa ka minu inglise keele oskamatus. Siis ongi eriti tore, kui midagi selgitatakse väga lihtsalt. “Vistutamise-loengus” püüdis mu kõrv kinni selgituse “vistutamine – veebi istutamine”. Lühike ja konkreetne, loodetavasti sain asjast ka õigesti aru.
Tänu kursusekaaslasele Airile leidsin enda jaoks lihtsa ja huvitava õppematerjalide koostamise keskkonna Learningapps.org. Nagu ma aru saan, siis veebilehele jääb see lingina.
//LearningApps.org/watch?v=pfs6peh6301

Tahtsin ära proovida ka youtube`i, aga peale oma lapse videokatsetuste sinna minu poolt midagi üleslaetud pole. Küllap sisu pole hetkel oluline, vaid oskus vistutada.

Loodan väga, et see, mida ma oma blogis nüüd korraldasin, ongi vistutamine!?

http://hki5049.wordpress.com/2014/10/25/ulesanne-3-veebipohised-vahendid-oppematerjalide-loomiseks/

Advertisements

Sisupaketi koostamine

Pean tunnistama, et meie teise individuaalse ülesande pealkiri Sisupaketi koostamine oli juba veidi hirmuäratav.  Viibisin küll loengus ja püüdsin kõik “salvestada”, aga õppematerjaliga algust teha oli ikka raske. Minu suureks komistuskiviks on inglise keel, seega igat ülesaanet tehes pean kõigepealt tõlkima ja siis ülesande sisusse süüvima. Aga pole hullu …

Pakutud SCORM sisupakettide koostamise vahenditest valisin Xerte Online Toolkits`i, sest sellega olin algust teinud ka loengus.  Valitud teema lastekirjanik Mika Keränen saan ära kasutada kursuse teisteski ülesannetes.

Kui asjast juba rohkem aru sain, oli tegutsemine Xerte keskkonnas päris huvitav. Katsetasin erinevaid ülesandeid: valisin teksti, lisasin internetist pildi, youtube video, mängudest proovisin memoriini ja poomismängu. Soovisin ülesannet ka QR koodiga, aga see ei toiminud nii, nagu peab. Viga pean veel otsima.  Tore oli ülesanded ka ise läbi teha. Õpilase rollis selliselt mingisugust teemat õppida oleks vahelduseks päris vahva.

Aeg, mis kulus antud keskkonnaga tutvumiseks ja õppematerjali koostamiseks, oli väga mahukas. Mingil põhjusel ei allunud minu käskudele aeg-ajalt ka Preview klahv, mistõttu pidin Xertest ikka ja jälle sisse-välja logima. Aga avastamisrõõmu oleks Xertes veel palju, mitmed erinevate ülesannete variandid jäid läbi proovimata. Moodle`sse üleslaadimisega sain hakkama ainult tänu näitlikule videole. Aitäh!

Minu kursuse leiad siit

http://hki5049.wordpress.com/2014/10/12/ulesanne-2-sisupaketi-koostamine/

Õpiobjektid ja repositooriumid

Tutvunud esitluses pakutud erinevate repositooriumidega, valisin lähemalt tutvumiseks LeMill keskkonna. Antud repositoorium mulle eriti tuttav ei ole, olen eelnevalt LeMilli lehele jõudnud läbi google otsingumootori (erinevaid õppematerjale otsides).

Alustasin sellest, et registreerisin end antud keskkonda kohe kasutajaks, et saaksin erinevaid võimalusi katsetada. Sellega saingi võimaluse samas keskkonnas ise õppematerjale luua ja kohe neid ka teistele kasutamiseks veebi üles panna. Võib-olla kunagi teengi seda, hetkel kohe midagi üles ei riputanud:) Kas ma saan enda jaoks ka huvitavaid linke ja aadresse oma kontole  kokku koguda, sellest ma lõpuni aru ei saanudki. Aga vastuseks küsimusele, vist ei saa. Kui olin oma profiilile lisanud võõrkeeled, millega suhtlemisel hakkama saan, pakuti kõigepealt ülesandeid antud keeltes ning seejärel tuli valik All.   Üks suur selekteerimine oli seega juba toimunud.

Hetkel veel on LeMilli ülesehitus ja materjalide otsimise-leidmise loogika minu jaoks võõras ning veidi arusaamatu, mistõttu ei leidnud enda jaoks ka kohe sobivat õppematerjali. Samas tundub keskkond päris huvitav ja erinevate võimalustega. Meeldis võimalus, et mingi teema kohta materjali otsides pakutakse vastavat teemat kõikide erinevate õppemeetodite kaudu (mis veebi on üles pandud). Näiteks otsisõnaks oli Loomaaialoomad, materjali laekus nii videona, tekstina, testina. Kuna minu kokkupuuted erinevate repositooriumidega ei ole just suured, siis kindlasti õpin LeMill keskkonda põhjalikumalt tundma. Hoolimata väidetavast “mitte-edasi-arenemisest” on LeMill kindlasti täienduseks ja vahelduseks meile kõigile tuntud Koolielu ja Miksikese keskkonnale.

http://hki5049.wordpress.com/2014/09/28/ulesanne-1-opiobjektid-ja-repositooriumid/

 

Enesetutvustus

Olen Lii Habak, klassiõpetaja Haapsalu Linna Algkoolis aastast 1996. Ained, mille sees ja ümber mu elu hetkel keerleb, on 4. klassi eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus, käsitöö ja kunstiõpetus, 5. klassi matemaatika ja saksa keel.

Minu kokkupuuted digitaalsete õppematerjalidega ei ole just väga laiaulatuslikud. Ajast, mil minu igapäevaseks töövahendiks sai arvuti, hakkasin koostama erinevaid töölehti. Seda teen siiani, aga kasutan palju ka erinevates keskkondades saadaolevaid: Miksike, LeMill, Koolielu, kolleegide materjalid Drive-s.  Olen koostanud ka mõned PowerPoint esitlused, kuid suurema osa siiski internetist otsinud. Ise  ei ole ma õppematerjale veebi üles pannud. Miks? Arenemisruumi on mul veel palju.

Eelmisel nädalal õnnestus oma klassi saada projektor,  mis jääb sinna statsionaarselt. Loodetavasti suudan internetist ka tundideks vajalikku materjali kiiresti leida: helifaile, videoklippe jne.  Septembrikuus katsetasin 4. klassi matemaatika e-õpikuga. On olnud huvitav ja vaheldusrikas. Kujutan ainult ette, missuguseid põnevaid materjale sisaldab veel loodusõpetuse e-õpik. Arvutiklassi ma lastega väga tihti ei jõua. Kui aga sinna pääseme, siis pranglime, mängime erinevaid veebipõhiseid mänge (matemaatikas, eesti keeles).

Tänu haridustehnoloogia koolitusele olen viimasel ajal aina rohkem huvi tundnud erinevate hariduslike appide vastu. Nutitelefonid on need, mis on olemas enamikel õpilastel ning algeliselt midagi katsetada on põnev nii mulle kui ka lastele.

Kuna olen digitaalses maailmas üsna algaja, siis minu jaoks on kõik üsna uus ja huvitav (ja sageli väga keeruline), mida käesoleva koolituse raames õppinud olen. Et digitaalsete õppematerjalide osas ise midagi asjalikku ja tõsist ära teha, peaksin kõigepealt suutma olemasolevaid materjale internetist leida. Püüan jõuda nii kaugele, et kõik saadud ja avastatud keskkonnad ja lingikogud suudaksin enda jaoks mingisugusesse süsteemi panna. Kursuselt ootan kõike praktilist, mida saaksin töös ära kasutada: erinevaid põnevaid õpikeskkondi, hariduslikke appe, erinevaid mänge ja kuidas seda kõike kiiresti internetist leida. Tore oleks siiski osata ka ise midagi huvitavat ära teha!

http://hki5049.wordpress.com/2014/09/25/esimesed-tegevused/