Lii, Airi ja e-ettevaatlik poster

  • seatud eesmärgi lühikirjeldus

Eesmärgiks oli koostada e-ohutusealane poster, mida võiks kasutada n lastevanemate õhtul, klassijuhatajatunnis vm kohas, kus lühikese ajaga tuleb anda teemast ülevaade. Samas peab teema olema piisavalt atraktiivselt üles ehitatud, et sihtgrupp sooviks seda ka hiljem iseseisvalt uurida (selleks need mängudki on seal, nii Nastix kui omalooming).

  • rühma liikmete nimed (ees- ja perenimi)

Lii Habak, Airi Aavik

  • rühma liikmete rollijaotus ja panustuse kirjeldus (2-3 lauset igaühe kohta)

Airi koostas posteri, Lii tegi LearningAppsis miljonimängu.  Üheskoos arutasime, milliseid küsimusi miljonimängu teha.

  • rühmatöö tulemuslikkuse kirjeldus (mis läks hästi, kus tekkisid väljakutsed ja kuidas need lahendati)

Lii sai kasutada keskkondi, mida ta enne polnud näppinud. Raske õppustel, kerge lahingus, öeldakse selle kohta. Esialgu plaanisimegi teha ainult mängu, aga tundus, et sellest jäi väheks, mistõttu Airi genereeris mõned materjalid postriks, laiendasime ka sihtgruppi. Saime enda arvates päris vahva tulemuse.

  • rühmatöö tulemus (skeem, esitlus, video, tekst, veebileht, mäng, interaktiivne tegevus jne. esitlusvorm on vaba)

http://siisike36.edu.glogster.com/oleeettevaatlik/

  • kasutatud allikatele viitamine

http://www.tlu.ee/UserFiles/Haapsalu%20Kolled%C5%BE/L%C3%B5put%C3%B6%C3%B6d/2014/klop/Helin_Pulst_2014.pdf

http://www.targaltinternetis.ee/2013/02/jalajaljed-digitaalses-ookeanis/

http://www.pariseltkavoi.ee/

https://digiliih.wordpress.com/

 

Advertisements

Filmimine

Minu isiklik valmisolek filmimiseks oli kõike muud kui julge ja entusiastlik. Palju oli tundmatut ning eelnev kokkupuude erinevate filmitöötlemiskeskkondadega puudus. Väga täpselt ei teadnud ka meie lapsnäitleja suhtumist asjasse. Jäi loota kõige paremat!
Saanud  kokku töörühmaga (Sirje S, Kirsi, Krista, Tiiu), oli olemine juba tunduvalt parem. Mitu pead on ikka mitu pead ning lootusekübe, et keegi ikka midagi teab, oli olemas. Kõigepealt saigi väliolukorraga tutvutud, kuid üsna kiirelt tuli otsus kolida oma mikrofonide- ja kaameratega siseruumidesse. Tuba oli soe ning valgust ka piisavalt.
Võtteplats sai sobivaks kohandatud ning töö läks lahti. Filmitud sai nii iPhone-i, iPad-i ja videokaameraga, filmisime kolmest erinevast nurgast. Peab tunnistama, et kõik oli puhas katse-eksitusmeetod. Olid meie võtted õiged või väärad, ega ju väga täpselt teagi. Tegime nii, nagu oskasime. Kogu meeskond oli koostööaldis ja üksteist toetav. Väike näitleja oli väga leplik ning nõustus kõike vajadusel uuesti tegema. Suur aitäh talle!
Edasi järgnes töö arvutis. Ega seal väga kaugele ei jõudnudki ning palju tundmatut ootab veel ees.

http://videoteadus.wordpress.com/2014/10/25/neljas-loeng-25-10-2014/

Ülesanne 3: Vistutamine

Vistutamine. Minu jaoks jälle midagi uut. Uus on “vistutamine” kui mõiste ning uus on “vistutamine” ka kui tegevus. Pole seniajani minu töös ja toimetustes vaja läinud.
Pean tunnistama, et väga keerulistest sõnadest ja kõikvõimalikest mõistetest haridustehnoloogia vallas ma alati aru ei saa. Sellele aitab kaasa ka minu inglise keele oskamatus. Siis ongi eriti tore, kui midagi selgitatakse väga lihtsalt. “Vistutamise-loengus” püüdis mu kõrv kinni selgituse “vistutamine – veebi istutamine”. Lühike ja konkreetne, loodetavasti sain asjast ka õigesti aru.
Tänu kursusekaaslasele Airile leidsin enda jaoks lihtsa ja huvitava õppematerjalide koostamise keskkonna Learningapps.org. Nagu ma aru saan, siis veebilehele jääb see lingina.
//LearningApps.org/watch?v=pfs6peh6301

Tahtsin ära proovida ka youtube`i, aga peale oma lapse videokatsetuste sinna minu poolt midagi üleslaetud pole. Küllap sisu pole hetkel oluline, vaid oskus vistutada.

Loodan väga, et see, mida ma oma blogis nüüd korraldasin, ongi vistutamine!?

http://hki5049.wordpress.com/2014/10/25/ulesanne-3-veebipohised-vahendid-oppematerjalide-loomiseks/