Enesetutvustus

Olen Lii Habak, klassiõpetaja Haapsalu Linna Algkoolis aastast 1996. Ained, mille sees ja ümber mu elu hetkel keerleb, on 4. klassi eesti keel, matemaatika, inimeseõpetus, käsitöö ja kunstiõpetus, 5. klassi matemaatika ja saksa keel.

Minu kokkupuuted digitaalsete õppematerjalidega ei ole just väga laiaulatuslikud. Ajast, mil minu igapäevaseks töövahendiks sai arvuti, hakkasin koostama erinevaid töölehti. Seda teen siiani, aga kasutan palju ka erinevates keskkondades saadaolevaid: Miksike, LeMill, Koolielu, kolleegide materjalid Drive-s.  Olen koostanud ka mõned PowerPoint esitlused, kuid suurema osa siiski internetist otsinud. Ise  ei ole ma õppematerjale veebi üles pannud. Miks? Arenemisruumi on mul veel palju.

Eelmisel nädalal õnnestus oma klassi saada projektor,  mis jääb sinna statsionaarselt. Loodetavasti suudan internetist ka tundideks vajalikku materjali kiiresti leida: helifaile, videoklippe jne.  Septembrikuus katsetasin 4. klassi matemaatika e-õpikuga. On olnud huvitav ja vaheldusrikas. Kujutan ainult ette, missuguseid põnevaid materjale sisaldab veel loodusõpetuse e-õpik. Arvutiklassi ma lastega väga tihti ei jõua. Kui aga sinna pääseme, siis pranglime, mängime erinevaid veebipõhiseid mänge (matemaatikas, eesti keeles).

Tänu haridustehnoloogia koolitusele olen viimasel ajal aina rohkem huvi tundnud erinevate hariduslike appide vastu. Nutitelefonid on need, mis on olemas enamikel õpilastel ning algeliselt midagi katsetada on põnev nii mulle kui ka lastele.

Kuna olen digitaalses maailmas üsna algaja, siis minu jaoks on kõik üsna uus ja huvitav (ja sageli väga keeruline), mida käesoleva koolituse raames õppinud olen. Et digitaalsete õppematerjalide osas ise midagi asjalikku ja tõsist ära teha, peaksin kõigepealt suutma olemasolevaid materjale internetist leida. Püüan jõuda nii kaugele, et kõik saadud ja avastatud keskkonnad ja lingikogud suudaksin enda jaoks mingisugusesse süsteemi panna. Kursuselt ootan kõike praktilist, mida saaksin töös ära kasutada: erinevaid põnevaid õpikeskkondi, hariduslikke appe, erinevaid mänge ja kuidas seda kõike kiiresti internetist leida. Tore oleks siiski osata ka ise midagi huvitavat ära teha!

http://hki5049.wordpress.com/2014/09/25/esimesed-tegevused/

 

Advertisements