Lii, Airi ja e-ettevaatlik poster

  • seatud eesmärgi lühikirjeldus

Eesmärgiks oli koostada e-ohutusealane poster, mida võiks kasutada n lastevanemate õhtul, klassijuhatajatunnis vm kohas, kus lühikese ajaga tuleb anda teemast ülevaade. Samas peab teema olema piisavalt atraktiivselt üles ehitatud, et sihtgrupp sooviks seda ka hiljem iseseisvalt uurida (selleks need mängudki on seal, nii Nastix kui omalooming).

  • rühma liikmete nimed (ees- ja perenimi)

Lii Habak, Airi Aavik

  • rühma liikmete rollijaotus ja panustuse kirjeldus (2-3 lauset igaühe kohta)

Airi koostas posteri, Lii tegi LearningAppsis miljonimängu.  Üheskoos arutasime, milliseid küsimusi miljonimängu teha.

  • rühmatöö tulemuslikkuse kirjeldus (mis läks hästi, kus tekkisid väljakutsed ja kuidas need lahendati)

Lii sai kasutada keskkondi, mida ta enne polnud näppinud. Raske õppustel, kerge lahingus, öeldakse selle kohta. Esialgu plaanisimegi teha ainult mängu, aga tundus, et sellest jäi väheks, mistõttu Airi genereeris mõned materjalid postriks, laiendasime ka sihtgruppi. Saime enda arvates päris vahva tulemuse.

  • rühmatöö tulemus (skeem, esitlus, video, tekst, veebileht, mäng, interaktiivne tegevus jne. esitlusvorm on vaba)

http://siisike36.edu.glogster.com/oleeettevaatlik/

  • kasutatud allikatele viitamine

http://www.tlu.ee/UserFiles/Haapsalu%20Kolled%C5%BE/L%C3%B5put%C3%B6%C3%B6d/2014/klop/Helin_Pulst_2014.pdf

http://www.targaltinternetis.ee/2013/02/jalajaljed-digitaalses-ookeanis/

http://www.pariseltkavoi.ee/

https://digiliih.wordpress.com/

 

Advertisements

Filmimine

Minu isiklik valmisolek filmimiseks oli kõike muud kui julge ja entusiastlik. Palju oli tundmatut ning eelnev kokkupuude erinevate filmitöötlemiskeskkondadega puudus. Väga täpselt ei teadnud ka meie lapsnäitleja suhtumist asjasse. Jäi loota kõige paremat!
Saanud  kokku töörühmaga (Sirje S, Kirsi, Krista, Tiiu), oli olemine juba tunduvalt parem. Mitu pead on ikka mitu pead ning lootusekübe, et keegi ikka midagi teab, oli olemas. Kõigepealt saigi väliolukorraga tutvutud, kuid üsna kiirelt tuli otsus kolida oma mikrofonide- ja kaameratega siseruumidesse. Tuba oli soe ning valgust ka piisavalt.
Võtteplats sai sobivaks kohandatud ning töö läks lahti. Filmitud sai nii iPhone-i, iPad-i ja videokaameraga, filmisime kolmest erinevast nurgast. Peab tunnistama, et kõik oli puhas katse-eksitusmeetod. Olid meie võtted õiged või väärad, ega ju väga täpselt teagi. Tegime nii, nagu oskasime. Kogu meeskond oli koostööaldis ja üksteist toetav. Väike näitleja oli väga leplik ning nõustus kõike vajadusel uuesti tegema. Suur aitäh talle!
Edasi järgnes töö arvutis. Ega seal väga kaugele ei jõudnudki ning palju tundmatut ootab veel ees.

http://videoteadus.wordpress.com/2014/10/25/neljas-loeng-25-10-2014/

Ülesanne 3: Vistutamine

Vistutamine. Minu jaoks jälle midagi uut. Uus on “vistutamine” kui mõiste ning uus on “vistutamine” ka kui tegevus. Pole seniajani minu töös ja toimetustes vaja läinud.
Pean tunnistama, et väga keerulistest sõnadest ja kõikvõimalikest mõistetest haridustehnoloogia vallas ma alati aru ei saa. Sellele aitab kaasa ka minu inglise keele oskamatus. Siis ongi eriti tore, kui midagi selgitatakse väga lihtsalt. “Vistutamise-loengus” püüdis mu kõrv kinni selgituse “vistutamine – veebi istutamine”. Lühike ja konkreetne, loodetavasti sain asjast ka õigesti aru.
Tänu kursusekaaslasele Airile leidsin enda jaoks lihtsa ja huvitava õppematerjalide koostamise keskkonna Learningapps.org. Nagu ma aru saan, siis veebilehele jääb see lingina.
//LearningApps.org/watch?v=pfs6peh6301

Tahtsin ära proovida ka youtube`i, aga peale oma lapse videokatsetuste sinna minu poolt midagi üleslaetud pole. Küllap sisu pole hetkel oluline, vaid oskus vistutada.

Loodan väga, et see, mida ma oma blogis nüüd korraldasin, ongi vistutamine!?

http://hki5049.wordpress.com/2014/10/25/ulesanne-3-veebipohised-vahendid-oppematerjalide-loomiseks/

Õpihaldussüsteemid

Õpikeskkond, mille sisu uurisin ja katsetasin, oli Schoology. Schoology eelkõige sellepärast, et kursusekaaslastelt tulid kutsed ülesannete läbilahendamiseks. Nii saingi antud keskkonnas ise kursuse loojaks ja kaaslaste koostatud ülesannete lahendajaks.

Alustasin taaskord tõlketööga, abi sain ka kurusekaaslaselt Sirjelt. Minu tänusõnad talle! Nii nagu lapsele on iga uus asi põnev, nii ka mulle. Proovida ja katsetada oli palju. Koostasin kursuse Vanasõnad ja kõnekäänud. Lisasin mitmed juba varem koostatud ülesanded, Schoologys endas koostasin testi/tunnikontrolli, lisasin pilte. Minu koostatud tunnikontrolli tegid läbi Sirje S ja Krista. Sain kohe tagasisidet, millal täpselt nad seda tegid, kui kaua kulutasid nad tehtu peale aega ja loomulikult olid kõik vead juba parandatud:) Küsimärgiks jäi ainult ühes tunnikontrollis ettenähtud kahe punkti asemel saadud üks punkt – kuigi kõik oli õige. Ise lahendasin läbi Sirje S koostatud ülesanded: pusisin põnevusega inglisekeelsete harjutuste kallal!

Mitmed ülesannete variandid jäid veel läbi katsetamata, aga edaspidi proovin kindlasti. Kui antud keskkonnas saaks ka keelt valida, meeldiks Schoology mulle veel rohkem. Seda mitte enda kergema heaolu nimel, vaid siis oleks võimalus ka oma neljanda klassiga seal ülesandeid läbi lahendada. Viimase teemaga edasi minnes jõudsin kursusekaaslaste postitusi lugedes Eliademyni.  Äkki see sobibki väiksemate lastega toimetamiseks? Registreerisin end ka seal kasutajaks, et läbi teha Krista koostatud kursus mõistatuste kohta. Üle pika aja sain töökeeleks valida eesti keele. Mulle sobis! Ülesannete lahenduskäik tundus lihtne ja loogiline, ise seal kursuse koostamiseni ei jõudnud.

http://hki5053.wordpress.com/2014/10/10/ii-ulesanne-opihaldussusteemid/

Sisupaketi koostamine

Pean tunnistama, et meie teise individuaalse ülesande pealkiri Sisupaketi koostamine oli juba veidi hirmuäratav.  Viibisin küll loengus ja püüdsin kõik “salvestada”, aga õppematerjaliga algust teha oli ikka raske. Minu suureks komistuskiviks on inglise keel, seega igat ülesaanet tehes pean kõigepealt tõlkima ja siis ülesande sisusse süüvima. Aga pole hullu …

Pakutud SCORM sisupakettide koostamise vahenditest valisin Xerte Online Toolkits`i, sest sellega olin algust teinud ka loengus.  Valitud teema lastekirjanik Mika Keränen saan ära kasutada kursuse teisteski ülesannetes.

Kui asjast juba rohkem aru sain, oli tegutsemine Xerte keskkonnas päris huvitav. Katsetasin erinevaid ülesandeid: valisin teksti, lisasin internetist pildi, youtube video, mängudest proovisin memoriini ja poomismängu. Soovisin ülesannet ka QR koodiga, aga see ei toiminud nii, nagu peab. Viga pean veel otsima.  Tore oli ülesanded ka ise läbi teha. Õpilase rollis selliselt mingisugust teemat õppida oleks vahelduseks päris vahva.

Aeg, mis kulus antud keskkonnaga tutvumiseks ja õppematerjali koostamiseks, oli väga mahukas. Mingil põhjusel ei allunud minu käskudele aeg-ajalt ka Preview klahv, mistõttu pidin Xertest ikka ja jälle sisse-välja logima. Aga avastamisrõõmu oleks Xertes veel palju, mitmed erinevate ülesannete variandid jäid läbi proovimata. Moodle`sse üleslaadimisega sain hakkama ainult tänu näitlikule videole. Aitäh!

Minu kursuse leiad siit

http://hki5049.wordpress.com/2014/10/12/ulesanne-2-sisupaketi-koostamine/

Õpiobjektid ja repositooriumid

Tutvunud esitluses pakutud erinevate repositooriumidega, valisin lähemalt tutvumiseks LeMill keskkonna. Antud repositoorium mulle eriti tuttav ei ole, olen eelnevalt LeMilli lehele jõudnud läbi google otsingumootori (erinevaid õppematerjale otsides).

Alustasin sellest, et registreerisin end antud keskkonda kohe kasutajaks, et saaksin erinevaid võimalusi katsetada. Sellega saingi võimaluse samas keskkonnas ise õppematerjale luua ja kohe neid ka teistele kasutamiseks veebi üles panna. Võib-olla kunagi teengi seda, hetkel kohe midagi üles ei riputanud:) Kas ma saan enda jaoks ka huvitavaid linke ja aadresse oma kontole  kokku koguda, sellest ma lõpuni aru ei saanudki. Aga vastuseks küsimusele, vist ei saa. Kui olin oma profiilile lisanud võõrkeeled, millega suhtlemisel hakkama saan, pakuti kõigepealt ülesandeid antud keeltes ning seejärel tuli valik All.   Üks suur selekteerimine oli seega juba toimunud.

Hetkel veel on LeMilli ülesehitus ja materjalide otsimise-leidmise loogika minu jaoks võõras ning veidi arusaamatu, mistõttu ei leidnud enda jaoks ka kohe sobivat õppematerjali. Samas tundub keskkond päris huvitav ja erinevate võimalustega. Meeldis võimalus, et mingi teema kohta materjali otsides pakutakse vastavat teemat kõikide erinevate õppemeetodite kaudu (mis veebi on üles pandud). Näiteks otsisõnaks oli Loomaaialoomad, materjali laekus nii videona, tekstina, testina. Kuna minu kokkupuuted erinevate repositooriumidega ei ole just suured, siis kindlasti õpin LeMill keskkonda põhjalikumalt tundma. Hoolimata väidetavast “mitte-edasi-arenemisest” on LeMill kindlasti täienduseks ja vahelduseks meile kõigile tuntud Koolielu ja Miksikese keskkonnale.

http://hki5049.wordpress.com/2014/09/28/ulesanne-1-opiobjektid-ja-repositooriumid/